Contact? 06 319 54 180
0

Omgeslagen verzenen

Bij omgeslagen verzenen zien we dat de verzenen omgeslagen zijn naar binnen waardoor ze onder het draagoppervlak van de hoef zitten zonder dat de gehele verzenwand hierin mee gaat. De verzenomslagen zijn dan letterlijk onder de druk bezweken. Uiteindelijk kunnen de verzenen tegen de lederhuid drukken waardoor het paard kreupel zal lopen. Vaak is dit beeld de voorganger van chronische ondergeschoven verzenen.

 

Oorzaken:

  • Verwaarlozing van de voetas door ondeskundig handelen van de hoefsmid.
  • Verwaarlozing van de voetas door de teen te lang te laten worden door te grote periodes tussen het beslag.
  • Te kort of nauw beslag.
  • Gebruik van wiggen.

 

Behandeling:

De behandeling zal zich met name richten op het wegnemen van de oorzaak en dat is een te grote druk op de verzenen. Tevens zullen alle omgeslagen delen weggenomen worden, zodat deze wederom recht aan kunnen groeien zonder om te slaan.

In deze gevallen is ruim- en langbeslag vaak al voldoende. De periode ligt rond de 8 weken zodat de juiste voetas behouden blijft en een te grote druk op het verzenen gedeelte voorkomen wordt.

 

Klant worden? Bel mij terug: